Algemene voorwaarden bij reservatie

 • Iedere aangevraagde wandeling/activiteit wordt bevestigd door middel van een bevestigingsfiche. Deze fiche geldt als én de uitnodiging tot betaling én ons engagement voor uw aanvraag.
 • Aangezien NGZ vzw een vrijwilligersorganisatie is, is het voor NGZ vzw slechts mogelijk uw aanvraag te honoreren in functie van de beschikbaarheid van gidsen.
 • TIJDIG reserveren, minimaal 1 maand op voorhand, is dus aangewezen.
 • Gidsenbeurten kunnen het hele jaar door geboekt worden.
 • Gelieve bij een reservatie uw telefoonnummer, gsm-nummer en e-mailadres te vermelden, dat vergemakkelijkt het contact.
 • Maximale groepsgrootte: 25 personen per gids (tenzij anders aangegeven).
 • Duurtijd wandeling/activiteit: ongeveer 2,5 u.
 • Conform de vrijwilligerswetgeving is de aansprakelijkheid van de gids ingedekt door een verzekering. Voor deelnemers wordt door NGZ vzw NIET voorzien in een specifieke ongevallen- en/of aansprakelijkheidsverzekering (hier gelden hun eigen verzekeringen).
 • De maximale prijs voor een particuliere gidsbeurt (geldig voor 2024) is 80,00 euro per ingezette gids.
 • Afhankelijk van het type van activiteit is een lagere prijs – overeen te komen met de gidsencoördinator en pas geldig indien als dusdanig vermeld in onze bevestigingsfiche – mogelijk.
 • Niet doorgaan van de gidsbeurt: indien de groep – zonder tijdige verwittiging (minimaal 2 dagen op voorhand) van én de gids én de gidsencoördinator – niet is komen opdagen op de gestelde afspraak, blijft sowieso een (wacht)vergoeding van € 30,00 verschuldigd.