NL | FR | EN | DE

Wie zijn wij?

 


NGZ staat voor Natuurgroepering Zoniënwoud vzw. Wij zijn een natuurgidsenvereniging met een werkingsgebied dat zich situeert in en rond het Zoniënwoud. Als niet-natuurgids kan je steunend lid worden van onze vereniging.

Het Zoniënwoud, het grootste loofwoud in Vlaanderen, dat steeds weer verbaast door haar verscheidenheid:
In vroegere eeuwen een uitgelezen jachtterrein voor hertogen en koningen, een uitverkoren vestigingsplaats voor kloosters, de broodwinning voor bezembinders en soms ook wel een schuilplaats voor kluizenaars, is het Zoniënwoud vandaag een uitgestrekt loofbos van 4.383 ha in de schaduw van Brussel, met kathedraalbestanden van beuk, met kleine valleien waar zomereik overheerst en hellingen met grove den, maar ook met vijver- en moerasbiotopen, merkwaardige dreven, historische relicten,...
Wie kennis wil maken met een diversiteit aan uitheemse boomsoorten, kan bovendien terecht in de arboreta van Tervuren en Groenendaal.

Elk seizoen opnieuw biedt het Zoniënwoud een ander beeld. In de winter tekenen zich de rijzige bomen af tegen de ijle vrieslucht. Bloeiende bosanemonen en frisgroene bladscheuten kondigen de lente aan en op warme zomerdagen zorgt het dichte bladerdek van de beuken voor enige koelte. In de herfst tenslotte tooit het woud zich in prachtige bruingeelrode tinten.

De kernactiviteit van onze vereniging bestaat uit het begeleiden van natuurwandelingen, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Heel het jaar door staan onze gidsen, op aanvraag, ter beschikking van de geïnteresseerde natuur- en cultuurhistorieliefhebbers. Het thema, de lokatie en de duur van de wandelingen worden vrij bepaald door de aanvrager. Dikwijls wordt hierbij gebruik gemaakt van de infrastructuur van het Bosmuseum ‘Jan van Ruusbroec’ te Hoeilaart (Groenendaal) en van het educatief aanbod (leerpaden, microscopen, ... ) en de deskundige ondersteuning van Inverde, opleidingen bos- groen- en natuurbeheer.

Daarnaast organiseert NGZ samen met het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt CVN en Inverde de 'Zondagen van het museum': elke tweede zondag van de maand is er een interessante lezing in het Bosmuseum Jan van Ruusbroec en in de namiddag gaat er een wandeling door in het thema van de lezing, vetrekkende van het museum. Daarnaast organiseren we op een 36tal donderdagnamiddagen per jaar in en rond het Zoniënwoud een natuurwandeling.

NGZ staat elk jaar mee in voor de organisatie van de Week van het Bos in Jezus-Eik. Wij zorgen voor de opvang en begeleiding van de scholen bij hun jaarlijkse ontdekking van de onverwacht grote variatie aan levende en dode natuur in het bos.

In functie van de vorming van nieuwe natuurgidsen en het creëren van een breder maatschappelijk draagvlak voor duurzaam natuurbehoud, wordt er regelmatig, in samenwerking met Natuurpunt CVN, een cursus ‘Natuur-In-Zicht’ of een cursus ’Natuurgids’ ingericht. Via bijscholingsdagen worden nadien bepaalde thema’s verder uitgediept.

De activiteitenkalender wordt vervolledigd met voordrachten, diavoorstellingen, een jaarlijkse daguitstap, ...

Alle informatie over de activiteiten, over het reilen en zeilen in het Zoniënwoud en allerlei weetjes over het milieu, de streekeigen fauna en flora, uitzonderlijke natuurfenomenen, ... vindt u in ons driemaandelijks tijdschrift ‘t Beukeblad en binnenkort op deze website.


Lid worden van NGZ kan door 15 euro (kalenderjaar) over te schrijven op rekening
IBAN BE60 9792 1827 5970 BIC ARSPBE22 tnv Natuurgroepering Zoniënwoud vzw, Sparrebosstraat 6 1560 HOEILAART met als referentie 'lidmaatschap + kalenderjaar'. Nieuwe leden die toetreden en lidgeld betalen na 1 oktober zijn lid ook voor het opvolgende jaar.


Foto's op deze website zijn van de hand van Dirk Raes, natuurgids NGZ vzw, tenzij anders vermeld.